Dne 28.5.2020 v 15.00 proběhne informační schůzka mateřské školy, v rámci které se rodiče nových dětí seznámí s vedením školy a dozví se důležité informace o provozu, koncepci a fungování  MŠ. Rodiče budou mít zároveň prostor pro zodpovězení případných dotazů. Informační schůzka proběhne venku, na terase u 2. třídy (příchod hlavní brankou a odbočit chodníčkem vpravo do zahradní části k terasám), v případě nepříznivého počasí schůzka proběhne ve 2. třídě (vchodem přes terasy).

Prosíme o dodržování bezpečnostních opatření a o účast bez dětí!

1. června 2020

Všem dětem, i těm které zůstávají doma a nenavštěvují v těchto dnech mateřskou školu, chceme popřát

krásný den dětí !

S docházejícími dětmi do mateřské školy tento den oslavíme veselými hrami a zábavou v rámci každé třídy.

11.června 2020

zveme všechny naše předškoláky na slavnostní pasování a loučení se školkou
, které letos proběhne vzhledem k bezpečnostním opatřením bez přítomnosti rodičů a veřejnosti. Pasované děti si tento rok mimořádně nedonesou školní aktovku, tradičně však prosíme, aby na sobě měly bílé tričko, které si mohou pomalovat, případně nechat podepsat paní učitelkami.
Dopoledním programem děti opět provede pan Hruška se svou pohádkou a následně bude po třídách pasovat odcházející děti na školáky.

Začátek programu v 9,30, ukončení  v 11,30

Děti, které přijdou pouze na slavnostní pasování, dodrží z bezpečnostních důvodů pevně stanovený čas začátku i konce programu a při příchodu odevzdají učitelce čestné prohlášení o bezinfekčnosti. Děkujeme za pochopení! Cena akce je 45Kč/dítě a je hrazena z Klubu rodičů.

Informace pro rodiče dětí, které nastoupí do telefonické domluvě do mateřské školy.

Více zde.

Čestné prohlášení zde.

Informujeme rodiče, že vratka za 4 neuskutečněné lekce plavání v částce 556,- Kč bude zaslána rodičům na účet ze kterého je posíláno stravné a školné. Stejně tak vyúčtování 2. pololetí angličtiny za období únor – květen, kdy byla výuka pouze od 1.2.2020 do 13.3.2020 (celkem 5 lekcí), bude vrácena rodičům na účet částka 437,50 Kč. Vyúčtování je připraveno k nahlédnutí a podpisu po telefonické domluvě u vedoucí školní jídelny (tel. 603 918 518).
Kroužky keramika a Zvoneček budou vyúčtovány přímo Inspirem Tišnov, protože platba neprocházela účetnictvím MŠ. Bližší informace by měly být rodičům zaslány emailem začátkem června.

Edita Brnková, ředitelka školy

 

Z důvodu uzavření provozu MŠ v termínu od 2.5.2020 do 22.5.2020 bude úměrně zkrácena výše úplaty za předškolní vzdělávání dle § 6 odst. 5 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, takto:

Výše úplaty za předškolní vzdělávání bude činit 140,- Kč za měsíc. V polodenním provozu 93,- Kč.

Úplata byla stanovena jako poměrná část za období od 25. 5. 2020 do 29.5. 2020, kdy bude provoz zajištěn. Pokud bude platba provedena v plné výši, tak bude rozdílová částka rodičům vrácena na účet, a to nejpozději ke konci školního roku – tedy k 31. 8. 2020.

Děkujeme za pochopení. Edita Brnková, ředitelka MŠ

Vážení rodiče,
zahájení provozu MŠ Na Paloučku, Tišnov, bude od 25.5.2020. Provozní doba MŠ bude do 30.6.2020 od 7.00 do 16.00 hodin.

Další informace o podmínkách pobytu vašeho dítěte v MŠ budou zpracovány dle Metodiky vydané Ministerstvem školství v návaznosti na doporučení Ministerstva zdravotnictví v nejbližší době.

Děkujeme všem rodičům a dětem za pomoc při sběru hliníku i papíru, a sdělujeme, že vzhledem k současné situaci, a náročnosti při nakládání s tímto odpadem, ukončujeme definitivně sběr tohoto materiálu. Sběr nebude probíhat ani v dalším školním roce.

Děkujeme za pochopení.

https://www.tisnov.cz/zmeny-v-organizaci-zapisu-do-materskych-skol-na-skolni-rok-20202021

https://www.tisnov.cz/zapis-do-ms-zs-v-tisnove-na-skolni-rok-202021

Čestné prohlášení k očkování

Doporučujeme zákonným zástupcům, aby s ohledem na možnost kontroly a eliminace případných vad podání žádosti o přijetí, přiložili kopii dokladů: kopii rodného listu, kopii očkovacího průkazu, kopii občanského průkazu zákonného zástupce (pro ověření trvalého pobytu), čestné prohlášení o očkování dítěte (na žádosti nemusí být potvrzení o očkování od lékaře, nahrazuje ho čestné prohlášení zákonného zástupce a kopie očkovacího průkazu).

Přihlášku do MŠ včetně kopie rodného listu, kopie očkovacího průkazu, kopie občanského průkazu zákonného zástupce (pro ověření trvalého pobytu) Čestného prohlášení o očkování dítěte lze do MŠ doručit také datovou schránkou nebo e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!) do 6. 5.2020.

Z důvodu uzavření provozu MŠ po celý měsíc duben (v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu do 30.4.2020), bude úplata za předškolní vzdělávání dle § 6 odst. 5 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, za měsíc duben prominuta celá.

Platbu stravného za duben proto také není třeba na účet MŠ posílat.

Pokud budou platby za duben provedeny, bude rozdílová částka rodičům vrácena na účet, a to nejpozději ke konci školního roku – tedy k 31. 8. 2020.

Děkujeme za pochopení

Edita Brnková, ředitelka MŠ

Podrobnější informace naleznete na https://zapiszs.tisnov.cz/prijimaci-rizeni

Vážení rodiče,

jak jsme Vás již dříve informovali, dochází v souvislosti se šířením nákazy koronaviru ke změně v provozu Mateřské školy Na Paloučku, Tišnov.

S účinností od pondělí 16.3.2020 se mateřská škola uzavírá až do odvolání.

K tomuto kroku dochází na základě doporučení Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Krajské hygienické stanice po dohodě se zřizovatelem a ředitelkami všech tišnovských mateřských škol.

Potvrzení o ošetřovném vydává ředitelka mateřské školy na základě vaší žádosti, a to pouze po telefonické dohodě (603 917 518) nebo emailem: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Pro možné změny v režimu mateřských škol, sledujte, prosím, naše webové stránky, kde pro vás veškeré informace budeme průběžně aktualizovat.

 

Děkujeme za pochopení a spolupráci.

Edita Brnková, ředitelka MŠ

Z důvodu uzavření provozu MŠ v termínu od 16. 3. 2020 bude úměrně zkrácena výše úplaty za předškolní vzdělávání dle § 6 odst. 5 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, takto:

Výše úplaty za předškolní vzdělávání bude činit 240,- Kč za měsíc. V polodenním provozu 160,- Kč. Úplata byla stanovena jako poměrná část za období od 2. 3. 2020 do 13. 3. 2020, kdy byl provoz zajištěn. V případě, že mimořádná opatření budou trvat i v měsíci dubnu, bude úplata opět přepočítána a dána na vědomí rodičům.

Prosíme rodiče, aby neměnili své trvalé příkazy! Po ukončení mimořádných opatření a na základě aktuálního uzavření provozu v měsíci březnu a dubnu (popř. i dále), bude rozdílová částka rodičům vrácena na účet, a to nejpozději ke konci školního roku – tedy k 31. 8. 2020.

Děkujeme za pochopení

Edita Brnková, ředitelka MŠ

Informace o zápise do MŠ, včetně kritérií přijímání dětí, naleznete na webových stránkách města Tišnova zapisms.tisnov.cz

Vážení rodiče, jedním z požadavků Obecného nařízení o ochraně osobních údajů [1] je, aby mateřská škola, jako správce osobních údajů, zpracovávala aktuální osobní údaje dítěte a jeho zákonných zástupců.

Vážení rodiče, na začátku školního roku jste MŠ Na Paloučku (dále MŠ) dávali souhlas se zpracováním osobních údajů osob, které vyzvedávají dítě z MŠ na základě Vámi udělené plné moci a se zpracováním osobních údajů osob, které může MŠ kontaktovat v případě náhlého onemocnění dítěte (osoby jste uvedli ve formuláři Evidenční list dítěte).


Dlouhodobý plán akcí naleznete pod Mateřská škola - Plán akcí.