Schůzka s rodiči nově přijatých dětí, se uskuteční ve čtvrtek 26.5.2022 v 15.00 ve 2. třídě - Motýlci. Podáme Vám informace o organizaci provozu naší školy, o školním řádu a případně rodiče mohou doplňovat své požadavky na zařazení dětí do jednotlivých tříd, které se snažíme zohlednit. Ne vždy to však lze. Prosíme Vás o účast bez dětí. Těšíme se na vás !

Dne 1.6. 2022 jsou všechny děti zváni do pohádkového lesa Klucanina na dobrodružnou pohádkovou stezku s úkoly, soutěžemi a sladkou odměnou na konci!  Akce proběhne v dopoledních hodinách a náklady na odměny budou hrazeny z fondu Klubu rodičů Na paloučku. Těšíme se, že si Den dětí pořádně užijeme!!!

 

Pro podrobnější informace k zápisu do MŠ na školní rok 2022 - 2023, klikněte zde

Kritéria pro příjímání dětí do MŠ, klikněte zde

Zvláštní zápis do MŠ pro děti z Ukrajiny, školní rok 2022 - 2023, klikněte zde

Спеціальний запис до дитячих садків м. Тішнов для дітей з України

на навчальний рік 2022-2023,  zde

Poučení o právu nahlížet do spisu, zápis do MŠ školní rok 2022 - 2023, klikněte zde

 

Vážení rodiče, jedním z požadavků Obecného nařízení o ochraně osobních údajů [1] je, aby mateřská škola, jako správce osobních údajů, zpracovávala aktuální osobní údaje dítěte a jeho zákonných zástupců.

Vážení rodiče, na začátku školního roku jste MŠ Na Paloučku (dále MŠ) dávali souhlas se zpracováním osobních údajů osob, které vyzvedávají dítě z MŠ na základě Vámi udělené plné moci a se zpracováním osobních údajů osob, které může MŠ kontaktovat v případě náhlého onemocnění dítěte (osoby jste uvedli ve formuláři Evidenční list dítěte).


Dlouhodobý plán akcí naleznete pod Mateřská škola - Plán akcí.