Prosím rodiče nových dětí, aby uhradili členský příspěvek na první pololetí šk.roku 2020 /2021 ve výši 600,- kč. Úhrada je možná pouze na účet klubu rodičů na paloučku. Číslo bankovního účtu: 248377231/0300 (k dispozici i na stránkách mš na paloučku). Jako variabilní symbol uveďte členské číslo, které naleznete na potvrzení o členství v klubu rodičů, jež jste obdrželi při registraci. Pokud je nevíte, napište na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Platbu, prosím, uhraďte nejpozději do 1.11.2020. Výše příspěvku byla jednohlasně schválena na členské schůzi konané dne 8. 9. 2020. Rodičům dětí, které do mš chodily ve školním roce 2019/2020, se členský příspěvek ve výši 600,- kč převádí na toto pololetí.

Proběhne v pátek 6.11.2020 v MŠ od 7.30 hod. ve víceúčelové místnosti u 4. třídy.
Vyšetření bude provádět Mgr. Andrea Jeřábková - Košťálová. Prosíme rodiče, aby nahlásili zájem o vyšetření dítěte do archu v šatně dětí do 5.11.2020
Pokud rodiče nebudou přítomni (dle zájmu mohou), předají peníze na vyšetření předem paní učitelce. Nebude-li platba předem provedena, nebude vyšetření realizováno.
Z vyšetření obdržíte zprávu. Cena vyšetření je 200 Kč.

Dne 19.10. a 21.10.2020 naši mateřskou školu navštíví  Mgr. Hradecká, speciální pedagog a muzikoterapeut,  s představením netradičních hudebních nástrojů z celého světa a s pohádkou s interaktivními  prvky environmentální výchovy a muzikoterapie. Pohádka z cyklu „ Příběhy pro planetu Zemi“ má název „Indiánský příběh“

Vycházka předškoláků lesem Klucaninou , která měla proběhnout  27.10. 2020 se z důvodu protikovidových opatření bohužel ruší. Pracovníci Lesů ČR dostali od svých nadřízených zákaz pořádání veškerých externích akcí z důvodu ochrany zaměstnanců před covid-19. Všem dětem i rodičům se tímto omlouváme. 

Od 29.9.2020 zahajujeme v mateřské škole nadstandardní aktivity pro přihlášené děti:

Akce se bohužel ruší z důvodu zákazu KHS, Brno, vzhledem k riziku šíření nákazy  covid- 19, děkujeme za pochopení.

Ve dnech  23.9. a 24.9.2020 pojedou všechny děti z mateřské školy na výlet. V rámci programu na děti čeká veselá pohádková cesta s miniaturami hradů a zámků. Výlet dětem poslouží také ke společným hrám v přírodě, k poznávání se navzájem a k odpočinku.

Dne 17.9.2020 naší mateřskou školu navštíví Divadélko Květinka s autorskou pohádkou plnou písniček a básniček s názvem „Jedna, dvě, tři, čtyři, pět, domluveno platí teď!“ Příběh o pravidlech a chování nejen v MŠ. Představení bude na 2 skupiny: 4. a 5. třída začátek 9,15 1., 2. a 3. třída začátek 10,15
Akce je hrazena z fondu Klubu rodičů Na paloučku částkou 40Kč/ dítě

Vážení rodiče a milé děti,

1.9.2020 zahajujeme nový školní rok. Provozní doba MŠ je od 6,30 do 16,30. Mateřská škola je otevřena bez omezení. Vzhledem k celorepublikovým opatřením v důsledku koronavirové nákazy z března 2020 i v tomto novém roce pokračujeme ve vytváření cílených opatření k předcházení šíření infekčních a jiných onemocnění na půdě školy.

Srdečně zveme všechny rodiče na zahajovací schůzku, která se koná úterý 8. září 2020 v 15.45 ve 4.třídě Mravenečků. Schůzce předchází schůze Klubu rodičů v 15.30 hodin.

Správce osobních údajů Mateřská škola Na Paloučku, Tišnov, příspěvková organizace, Horova 960, Tišnov, IČ 72049634, zastoupená ředitelkou mateřské školy, informuje rodiče, že

dne 28.8 2020 byla provedena skartace dokumentů,

které zákonní zástupci na doporučení předložili spolu se Žádostí o přijetí do mateřské školy na školní rok 2020/2021. Jednalo se o kopii rodného listu, kopii očkovacího průkazu, kopii občanského průkazu zákonného zástupce a čestné prohlášení o očkování dítěte.

na schůzi členského shromáždění Klubu rodičů Na paloučku, Tišnov, z.s., která se uskuteční v úterý 8. září 2020 v 15,30 hod ve 4.třídě Mravenečci

Plánovaný program:   1) informace o činnosti a hospodaření spolku, 2) schválení členského příspěvku na šk. rok 2020/2021  3) volba nových členů výboru a revizní komise

Děkujeme všem rodičům a dětem za pomoc při sběru hliníku i papíru, a sdělujeme, že vzhledem k současné situaci, a náročnosti při nakládání s tímto odpadem, ukončujeme definitivně sběr tohoto materiálu. Sběr nebude probíhat ani v dalším školním roce.

Děkujeme za pochopení.

Vážení rodiče, jedním z požadavků Obecného nařízení o ochraně osobních údajů [1] je, aby mateřská škola, jako správce osobních údajů, zpracovávala aktuální osobní údaje dítěte a jeho zákonných zástupců.

Vážení rodiče, na začátku školního roku jste MŠ Na Paloučku (dále MŠ) dávali souhlas se zpracováním osobních údajů osob, které vyzvedávají dítě z MŠ na základě Vámi udělené plné moci a se zpracováním osobních údajů osob, které může MŠ kontaktovat v případě náhlého onemocnění dítěte (osoby jste uvedli ve formuláři Evidenční list dítěte).


Dlouhodobý plán akcí naleznete pod Mateřská škola - Plán akcí.