Dne 30. dubna 2019, v dopoledních hodinách, již tradičně v naší mateřské škole proběhne akce Veselé čarování, pod vedením herců Divadélka malé BO.
Prosíme rodiče, aby naše malé čaroděje a čarodějky nastrojili již ráno při příchodu do mateřské školy. Za příznivého počasí budeme čarovat na školní zahradě.

Cena čarodějnického dopoledne je 50/kč dítě a je hrazena z fondu Klubu rodičů Na Paloučku.

Dne 17. 4. 2019 proběhne na zahradě mateřské školy výukový program Kynologického klubu s názvem Bezpečný pes.
Více zde.

Informace o vyšetřeních, která budou v MŠ probíhat.
Vyšetření zraku zde. Vyšetření nohou zde.

Dne 9. 4. 2019 zveme srdečně všechny rodiče a děti do mateřské školy na Jarní tvořivé dílničky.
Více zde.

Dne 8.4. 2019 navštívíme s dětmi Planetárium v Brně, pořad Ptačí ostrov 2D.
Více zde.

Vážení rodiče, jedním z požadavků Obecného nařízení o ochraně osobních údajů [1] je, aby mateřská škola, jako správce osobních údajů, zpracovávala aktuální osobní údaje dítěte a jeho zákonných zástupců.

Vážení rodiče, na začátku školního roku jste MŠ Na Paloučku (dále MŠ) dávali souhlas se zpracováním osobních údajů osob, které vyzvedávají dítě z MŠ na základě Vámi udělené plné moci a se zpracováním osobních údajů osob, které může MŠ kontaktovat v případě náhlého onemocnění dítěte (osoby jste uvedli ve formuláři Evidenční list dítěte).

Vážení rodiče,
potvrzení o výši zaplaceného školného v roce 2018 za vaše dítě v mateřské škole pro účely odpočtu daně z příjmu, budou k vyzvednutí od 23.1.2019 u paní učitelek ve třídách.

Od října 2018 zahajujeme v mateřské škole aktivity pro děti:

Vážení rodiče, v letošním školním roce se naše mateřská škola opět zapojí do sběru hliníku, papíru, drobného elektroodpadu a plastových víček.


Dlouhodobý plán akcí naleznete pod Mateřská škola - Plán akcí.