Vážení rodiče,
potvrzení o výši zaplaceného školného v roce 2019 za vaše dítě v mateřské škole pro účely odpočtu daně z příjmu, budou k vyzvednutí od 27.1.2020 u paní učitelek ve třídách.

Dne  29. 1. 2020 navštíví všechny děti z mateřské školy Podhorácké muzeum, kde se zúčastní interaktivního workshopu s názvem Jídlo zimního času.

Dne 24.1.2020 proběhne v Městské knihovně v Tišnově vystoupení  Cvrčků - pěveckého sboru z Nedvědice. Programu se zúčastní všechny předškolní děti.

Začátek vystoupení v 10,00. Akce je hrazena z fondu Klubu rodičů Na paloučku

Ve dnech  20.1., 21.1. a 22.1. 2020  se všechny předškolní děti  ze školky zúčastní výukového interaktivního programu Jamborovy galerie, který bude zaměřen na hravé seznamování dětí s historickým děním na Tišnovsku, se způsobem života a s dobovými  zvyklostmi  našeho regionu v období  19. století. Časový harmonogram bude nastaven podle aktuálního počtu předškoláků, pravděpodobně se půjde ve třech skupinách na 10,00.  Akce je hrazena z fondu Klubu rodičů Na paloučku částkou 50 Kč/ dítě.

Dne 8.1. 2020 navštívíme s dětmi kostel sv. Václava v Tišnově. Děti si budou moci prohlédnout pohyblivý Betlém. Návštěva proběhne v rámci pobytu venku v dopoledních hodinách a je zdarma.

V rámci projektu Šablony MŠ Horova II vás zveme na seminář Rozumné hranice, laskavá důslednost.

Více zde.

Sběr papíru ukončen!

Upozorňujeme rodiče, že z důvodu ukončení výkupu papíru v rámci Soutěže s panem Popelou, jsme nuceni ukončit sběr papíru v mateřské škole. Děkujeme Vám za dosavadní aktivitu. Sběr hliníku zatím pokračuje. Drobný elektroodpad lze ukládat ve sběrném boxu „Zelená škola“, u hlavního vchodu do ředitelny.

Dne 13.1. 2020 naši mateřskou školu navštíví brněnské Divadlo Koulelo s dramaticko - hudebním interaktivním představením s názvem „POHÁDKA O UKRADENÝCH NOSECH“
Začátek představení v 9,20 (Děti mohou být z organizačního důvodu na představení rozděleny na dvě menší skupiny). Program je hrazen z fondu Klubu rodičů Na paloučku částkou 50 Kč/ dítě

Dne 12. prosince 2019 nám herci brněnského divadla Koráb  přijedou zahrát klasický biblický příběh o hvězdě zvěstující narození Mesiáše, představení s názvem  BETLÉM.
Děti budou z organizačních důvodů  pravděpodobně rozděleny na dvě skupiny. Začátky představení: 1. skupina v  9,30 a 2. skupina  v 10,30.
Cena za představení je 45 Kč /dítě je hrazeno z fondu Klubu rodičů Na Paloučku

Srdečně Vás zveme do školky dne 17. prosince 2019 v 8.00 hod. na společné nasátí vánoční atmosféry.

Děti Vás potěší krátkým vystoupením a poté si s nimi prožijete společnou radost u stromečku při rozbalování dárků.  Prosíme rodiče, aby na tento den připravili pro své dítě malý zabalený dárek, v hodnotě přibližně do 100 Kč opatřený jménem dítěte, který nejpozději den předem dají do opatrování paní učitelce. V šatně také najdete vánoční stromeček s přáními dětí. Těmito dárečky pro třídu bychom chtěli obohatit společně strávenou dobu her ve školce. Pokud byste se rozhodli stát se případně i takovými „Ježíšky“, předem za dárky moc děkujeme! Konzultujte prosím s p. učitelkami ve třídě.


Dlouhodobý plán akcí naleznete pod Mateřská škola - Plán akcí.