Platba členských příspěvků Klubu rodičů Na paloučku, Tišnov

Členské příspěvky zasílejte na číslo účtu Klubu rodičů Na paloučku, Tišnov:

č.ú.: 248377231/0300, variabilní symbol je členské číslo nebo uveďte jméno dítěte.

Platbu lze provádět pouze převodem na účet.

Děkujeme!