1. Třída - Berušky

 

řed. Bc. Renata Hančíková, p.uč. Alena Baláková, asist. pedagoga Monika Pokorná

2. Třída - Motýlci

zást. řed. Edita Brnková, p.uč. Ivana Jedličková, p.uč. Leona Brnková

3. Třída - Včelky

p.uč. Ludmila Rausová, p.uč. Bc.Tereza Machová

4. Třída - Mravenečci

p.uč. Eva Jaroušková, p.uč. Michaela Puklová

5. Třída - Světlušky

p.uč. Milena Novotná, p.uč. Hana Kulašová, asist. pedagoga Aneta Hájková