1. Třída - Berušky

p. učitelky: zástupkyně ředitelky Bc. Renata Hančíková, DiS a p. učitelka Alena Baláková

 

2. Třída - Motýlci

p. ředitelka Edita Brnková, p. učitelka Ivana Jedličková, p. učitelka Ludmila Rausová

 

3. Třída - Včelky

p. učitelky Jana Spurná a Jarmila Otiepková, asistent pedagoga Aneta Hájková

 

4. Třída - Mravenečci

p. učitelka Eva Jaroušková a Michaela Puklová

 

5. Třída - Světlušky

p. učitelky: Milena Novotná a Hana Kulašová, asistent pedagoga Leona Brnková