1. Třída - Berušky

 

řed. Mgr. Renata Hančíková, p.uč. Alena Baláková, asist. pedagoga Monika Pokorná

2. Třída - Motýlci

zást. řed. Ludmila Rausová, p.uč. Leona Brnková,  p.uč. Edita Brnková, asist.pedagoga Veronika Albertová

3. Třída - Včelky

p.uč. Ivana Jedličková, p.uč. Marcela Brychtová

4. Třída - Mravenečci

p.uč. Eva Jaroušková, p.uč. Michaela Puklová, asist.pedagoga Adéla Pohanková 

5. Třída - Světlušky

p.uč. Milena Novotná, p.uč. Hana Kulašová, asist. pedagoga Aneta Hájková