1. Třída - Berušky

 

řed. Mgr. Renata Hančíková, p.uč. Alena Baláková, asist. pedagoga Monika Pokorná

2. Třída - Motýlci

zást. řed. Ludmila Rausová, p.uč. Leona Brnková,  p.uč. Edita Brnková, asist.pedagoga Veronika Albertová

3. Třída - Včelky

p.uč. Ivana Jedličková, p.uč. Aneta Hájková

4. Třída - Mravenečci

p.uč. Michaela Puklová, p.uč. Marcela Brychtová, asistent pedagoga Adéla Pohanková

5. Třída - Světlušky

p.uč. Milena Novotná, p.uč. Hana Kulašová, asistent pedagoga Irena Votoupalová