O nás

Škola se nachází v klidném, přírodním prostředí. Obklopuje ji ze všech stran velká členitá zahrada, vybavená průlezkami, skluzavkami a pískovišti, která je dětmi bohatě využívána v každém ročním období. Současně využíváme blízkosti lesa k vycházkám a přímému kontaktu dětí s přírodou, proto jsme naší mateřské škole začali říkat „Na paloučku“. K maximálnímu pobytu dětí na čerstvém vzduchu napomáhají přilehlé terasy, na které děti při příznivém počasí vychází přímo ze tříd i v průběhu pobytu dětí v mateřské škole. Budova má tvar písmene U, v levém křídle přízemní budovy se nachází dvě nově zrekonstruované třídy, v pravém křídle jsou tři třídy, které jsou zvětšeny o prostory v patrech. Obě části jsou spojeny chodbou, vedoucí přes školní kuchyni.

 

 

logo tisnov


 

 

logo tisnov

Popis projektu: Dotace umožnila mateřské škole zakoupit nový venkovní herní prvek pro nejmladší děti a vybavit didaktický kabinet pomůcek školy přehledným regálovým systémem. Cíl projektu: modernizování vnitřních i venkovních prostor školy s cílem zvýšení efektivity předškolního vzdělávání

 

 

msmt