Mateřská škola, Tišnov, Horova je jedna z nejstarších v Tišnově.

Její provoz byl zahájen v roce 1965 jako společné zařízení dvou tříd jeslí a tří tříd mateřské školy. Činnost školy je zdokumentována ve fotoalbech a kronice.

V roce 2003 byly v provozu pouze dvě třídy, a proto došlo ke sloučení s Mateřskou školou Sluníčko, Tišnov. Po nárůstu počtu dětí se škola rozšířila na tři třídy. I toto opatření nepokrylo poptávku rodičů o místa v MŠ.

Od 1.1.2010 se mateřská škola stala samostatným právním subjektem a od září 2010 se stává příspěvkovou organizací - školou s pěti třídami.