Vážení rodiče, jedním z požadavků Obecného nařízení o ochraně osobních údajů [1] je, aby mateřská škola, jako správce osobních údajů, zpracovávala aktuální osobní údaje dítěte a jeho zákonných zástupců.

Proto Vás tímto žádáme, abyste jakoukoliv změnu osobních údajů dítěte a zákonných zástupců oznámili mateřské škole. Jedná se zejména o změnu osobních údajů, které jste uvedli v Evidenčním listě dítěte, změnu adresy trvalého pobytu, kontaktních údajů zákonných zástupců, kontaktních údajů osob, které vyzvedávají dítě z mateřské školy.

Změněné osobní údaje, prosíme, předejte učitelce v mateřské škole.

Děkujeme za spolupráci.

Vedení mateřské školy

 

[1] Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.