Dne 13.12. 2022 v dopoledních hodinách nám herci z brněnského divadla Koráb přijdou zahrát tradiční vánoční příběh o narození Mesiáše, představení s názvem Betlém... Akce je hrazena z fondu Klubu rodičů Na paloučku částkou 50Kč/dítě.

Dne 19.10. 2022 od 15,45 bude v 5.třídě Světlušek probíhat informační schůzka pro rodiče (zejména) předškoláků k edukačně stimulačním skupinkám a problematice školní zralosti a přípravě dětí na vstup do prvních tříd. Setkání povedou paní učitelky I.stupně obou základních škol Tišnova a paní logopedka MŠ Mgr. B. Procházková, která se bude věnovat problamatice řečových vad dětí a jejich souvislosti se vstupem do ZŠ. Všichni rodiče, kteří mají zájem, včetně rodičů mladších dětí, jsou srdečně zváni! 

Upozorňujeme rodiče, že ve dnech 13.9. a 20.9. vždy dopoledne přijde paní logopedka na logopedickou diagnostiku nahlášených dětí, které si postupně vyšetří. Vyšetření je vhodné pro všechny děti s obtížemi v řečové oblasti od věku 4 let a více. Probíhá v MŠ bez účasti rodičů a je nabízeno zdarma. O výsledku depistáže budete informováni písemnou zprávou. Následný způsob logopedické péče bude projednán na zahajovací informační schůzce pro rodiče v úterý 6.9.2022. Svůj zájem sdělte paní učitelkám včas!

Vážení rodiče,

v důsledku celkového zdražování potravin a navyšování nákladů na provoz školní jídelny jsme nuceni k 1.9.2022 zvýšit cenu za stravné a školné.

Pro podrobnější přehled o aktuálních platbách klikněte ZDE

 

Důležité informace týkající se provozu školy při probíhajících stavebních pracích v MŠ, klikněte zde

Vážení rodiče, jedním z požadavků Obecného nařízení o ochraně osobních údajů [1] je, aby mateřská škola, jako správce osobních údajů, zpracovávala aktuální osobní údaje dítěte a jeho zákonných zástupců.

Vážení rodiče, na začátku školního roku jste MŠ Na Paloučku (dále MŠ) dávali souhlas se zpracováním osobních údajů osob, které vyzvedávají dítě z MŠ na základě Vámi udělené plné moci a se zpracováním osobních údajů osob, které může MŠ kontaktovat v případě náhlého onemocnění dítěte (osoby jste uvedli ve formuláři Evidenční list dítěte).


Dlouhodobý plán akcí naleznete pod Mateřská škola - Plán akcí.