Vážení rodiče, dne 16.6. 2023 v dopoledních hodinách všechny děti mateřské školy navštíví místní hasičskou stanici, kde pro ně hasiči nachystají zábavný, ale také poučný program spojený s prohlídkou pracoviště a techniky. Přizpůsobte, prosím, v tento den oblečení dětí... (nejlépe lehké oblečení s pokrývkou hlavy, často jsou děti postříkány i vodou z hadice, tak aby na sluníčku uschly)... Těšíme se, že si to pořádně užijeme !

Zveme srdečně všechny děti do školky na oslavu jejich krásného svátku! V dopoledních hodinách je pro ně připraven v areálu MŠ skákací hrad čeká na ně také na závěr sladké překvapení! 

Zveme srdečně všechny děti na dobrodružnou pohádkovou stezku lesem Klucaninou, kterou pořádáme 2.6. 2023 ve spolupráci se ZŠ Smíškova. Na děti čekají pohádkové úkoly, soutěže a na konci cesty také sladká odměna. Akce proběhne v rámci dopoledních hodin. Výdaje na odměny budou hrazeny z fondu Klubu rodičů Na paloučku, (kalkulace bude vyčíslena podle počtu dětí).

Dne 8.6.2023 od 9,30 proběhne tradiční slavnostní pasování našich předškoláků na školáky. Celou akcí nás provedou herci Divadla Koráb se svou „Pohádkou pro 3+1 prasátka“ a doprovodným hudebním programem. Pasovaní předškoláci si pro tuto příležitost donesou do mateřské školy v tento den školní aktovku a tričko s logem MŠ. Všichni odcházející předškoláci obdrží také dárek od MŠ - knihu a balíček školních potřeb. Rodiče a příbuzní pasovaných předškoláků jsou srdečně zváni!

Noc odvahyV den pasování 8. 6. 2022 zveme večer všechny odvážné pasované „školáky“ na noc odvahy – přespávání v mateřské škole. Děti přiveďte v 18.00 hodin do MŠ navečeřené, se spacákem, pyžamem, kartáčkem a pastou na zuby, baterkou a plyšákem na spaní opět do mateřské školy, kde složí předškolní maturitu, zúčastní se veselého soutěžení, dají si lehkou druhou večeři, prozkoumají zákoutí MŠ ve tmě, složí zkoušku odvahy, poslechnou pohádku a půjdou spát. Večeři a snídani zajistí pracovníci kuchyně (nebráníme se buchtě od nějaké šikovné maminky k snídani) a hradí se z fondu Klubu rodičů Na paloučku. Cena bude vykalkulována podle počtu nahlášených dětí. Účast Vašeho dítěte nahlaste prosím nejpozději do 8.6. ráno.

čtěte ZDE

pro mimořádný zápis dětí z Ukrajiny, čtěte ZDE

 

Vážení rodiče, jedním z požadavků Obecného nařízení o ochraně osobních údajů [1] je, aby mateřská škola, jako správce osobních údajů, zpracovávala aktuální osobní údaje dítěte a jeho zákonných zástupců.

Vážení rodiče, na začátku školního roku jste MŠ Na Paloučku (dále MŠ) dávali souhlas se zpracováním osobních údajů osob, které vyzvedávají dítě z MŠ na základě Vámi udělené plné moci a se zpracováním osobních údajů osob, které může MŠ kontaktovat v případě náhlého onemocnění dítěte (osoby jste uvedli ve formuláři Evidenční list dítěte).


Dlouhodobý plán akcí naleznete pod Mateřská škola - Plán akcí.