Dne 23.10 2019 naši mateřskou školu navštíví Kouzelník Katonas se svým vystoupením plným triků, překvapení, zvířátek a legrace

Představení je hrazeno z fondu Klubu rodičů Na paloučku částkou 60Kč/ dítě

NAUČNÁ STEZKA KLUCANINOU s lesníky Lesů ČR,  se uskuteční 22.10. 2019.

Odchod z MŠ: 9,00; návrat do MŠ: 12,00

Jako každý rok i letos se všechny předškolní děti z naší mateřské školy zúčastní komentované interaktivní vycházky lesem Klucaninou pod vedením zkušených instruktorů z řad pracovníků Lesů ČR.  Děti se v lese rozdělí na skupinky a formou her a úkolů si budou osvojovat informace o životě v lese, správném chování a hospodaření v něm. Celý program zajišťují Lesy ČR ve spolupráci s naší MŠ zdarma.

Prosíme, aby předškoláci tento den měli vhodný oděv a obuv pro pobyt v přírodě!

KINO SVRATKA  dne 16.10. 2019,  začátek představení: 8,30 a 10,00

Všechny děti z mateřské školy tento den navštíví Kino Svratka v Tišnově, kde se představí divadelní soubor Mrak s představením ČARODĚJNÁ POHÁDKA

Děti budou rozděleny na 2 skupiny, po domluvě rodičů s p.uč. bude část nejstarší dětí odcházet z MŠ již v 8,00, převážná část dětí v 9,30.
Cena je hrazena z fondu Klubu rodičů Na paloučku částkou 80 Kč/dítě

Hledáme na zástup za nemoc paní kuchařku na 5 hodin denně.
Informace na telefonu 603 917 518

Od října 2019 zahajujeme v mateřské škole nadstandardní aktivity pro přihlášené děti.

Dne 8.10 2019 do naší mateřské školy zavítá Medouškovo divadélko s pohádkovým cyklem O PEJSKOVI A KOČIČCE

Děti zhlédnou tři maňáskové pohádky:

  • Jak myli podlahu
  • Jak pekli dort
  • O panence, která tence plakala.

Cena za představení je hrazena z fondu Klubu rodičů Na paloučku částkou 50 Kč/ dítě.

S učitelkami ZŠ SMÍŠKOVA a 28. ŘÍJNA v Tišnově se koná dne 15.10.2019 v 15.30 hodin v MŠ Na Paloučku Tišnov, Horova 960, ve 4. třídě - Mravenečci

Vážení rodiče, v letošním školním roce se naše mateřská škola opět zapojí do sběru hliníku, papíru a drobného elektroodpadu.

Vážení rodiče, jedním z požadavků Obecného nařízení o ochraně osobních údajů [1] je, aby mateřská škola, jako správce osobních údajů, zpracovávala aktuální osobní údaje dítěte a jeho zákonných zástupců.

Vážení rodiče, na začátku školního roku jste MŠ Na Paloučku (dále MŠ) dávali souhlas se zpracováním osobních údajů osob, které vyzvedávají dítě z MŠ na základě Vámi udělené plné moci a se zpracováním osobních údajů osob, které může MŠ kontaktovat v případě náhlého onemocnění dítěte (osoby jste uvedli ve formuláři Evidenční list dítěte).


Dlouhodobý plán akcí naleznete pod Mateřská škola - Plán akcí.