Dne 26.února 2020 v naší mateřské škole proběhne Karneval

Přiveďte, prosím, děti v maskách. Karnevalová zábava pod vedením herců divadélka Male Bo začne v 9,30Akce je hrazena z fondu Klubu rodičů Na paloučku částkou 45 Kč/ dítě.

V pondělí 24.2.2020 v dopoledních hodinách v MŠ proběhne focení dětí fotografem z firmy Photodienst.

5.2.2020 v dopoledních hodinách naši mateřskou školu navštíví divadélko Šikulka se sérií maňáskových pohádek:

O líném zajíčkovi, O poctivém Pepíkovi, Jůlinčin nový kamarád

Děti se mohou těšit na krásné autorské maňásky a příběhy plné smíchu, napětí, ale i poučení! Akce je hrazena z fondu Klubu rodičů Na paloučku částkou 45Kč/ dítě

Vážení rodiče,
potvrzení o výši zaplaceného školného v roce 2019 za vaše dítě v mateřské škole pro účely odpočtu daně z příjmu, budou k vyzvednutí od 27.1.2020 u paní učitelek ve třídách.

Dne  29. 1. 2020 navštíví všechny děti z mateřské školy Podhorácké muzeum, kde se zúčastní interaktivního workshopu s názvem Jídlo zimního času.

Dne 24.1.2020 proběhne v Městské knihovně v Tišnově vystoupení  Cvrčků - pěveckého sboru z Nedvědice. Programu se zúčastní všechny předškolní děti.

Začátek vystoupení v 10,00. Akce je hrazena z fondu Klubu rodičů Na paloučku

Ve dnech  20.1., 21.1. a 22.1. 2020  se všechny předškolní děti  ze školky zúčastní výukového interaktivního programu Jamborovy galerie, který bude zaměřen na hravé seznamování dětí s historickým děním na Tišnovsku, se způsobem života a s dobovými  zvyklostmi  našeho regionu v období  19. století. Časový harmonogram bude nastaven podle aktuálního počtu předškoláků, pravděpodobně se půjde ve třech skupinách na 10,00.  Akce je hrazena z fondu Klubu rodičů Na paloučku částkou 50 Kč/ dítě.

Dne 8.1. 2020 navštívíme s dětmi kostel sv. Václava v Tišnově. Děti si budou moci prohlédnout pohyblivý Betlém. Návštěva proběhne v rámci pobytu venku v dopoledních hodinách a je zdarma.

V rámci projektu Šablony MŠ Horova II vás zveme na seminář Rozumné hranice, laskavá důslednost.

Více zde.

Sběr papíru ukončen!

Upozorňujeme rodiče, že z důvodu ukončení výkupu papíru v rámci Soutěže s panem Popelou, jsme nuceni ukončit sběr papíru v mateřské škole. Děkujeme Vám za dosavadní aktivitu. Sběr hliníku zatím pokračuje. Drobný elektroodpad lze ukládat ve sběrném boxu „Zelená škola“, u hlavního vchodu do ředitelny.


Dlouhodobý plán akcí naleznete pod Mateřská škola - Plán akcí.