POZVÁNKA na členské shromáždění Klubu rodičů Na paloučku Tišnov, z.s., které se uskuteční v úterý 6. září 2022 v 15,30 hod ve třídě Mravenečci.

Plánovaný program:   1) informace o činnosti a hospodaření spolku

                                   2) schválení členského příspěvku na šk. rok 2022/2023  

                                   3) volba nového člena výboru

                                    

 

Pro podrobnější informace k zápisu do MŠ na školní rok 2022 - 2023, klikněte zde

Kritéria pro příjímání dětí do MŠ, klikněte zde

Zvláštní zápis do MŠ pro děti z Ukrajiny, školní rok 2022 - 2023, klikněte zde

Спеціальний запис до дитячих садків м. Тішнов для дітей з України

на навчальний рік 2022-2023,  zde

Poučení o právu nahlížet do spisu, zápis do MŠ školní rok 2022 - 2023, klikněte zde

 

Vážení rodiče, jedním z požadavků Obecného nařízení o ochraně osobních údajů [1] je, aby mateřská škola, jako správce osobních údajů, zpracovávala aktuální osobní údaje dítěte a jeho zákonných zástupců.

Vážení rodiče, na začátku školního roku jste MŠ Na Paloučku (dále MŠ) dávali souhlas se zpracováním osobních údajů osob, které vyzvedávají dítě z MŠ na základě Vámi udělené plné moci a se zpracováním osobních údajů osob, které může MŠ kontaktovat v případě náhlého onemocnění dítěte (osoby jste uvedli ve formuláři Evidenční list dítěte).


Dlouhodobý plán akcí naleznete pod Mateřská škola - Plán akcí.