MIlé děti, zveme vás na opožděnou oslavu Dne dětí do školky.  Dopoledne strávíme společnými hrami na zahradě, kde bude pro vás nachystaný  i obří skákací hrad a zmrzlina. Těšíme se na vás!!!

Dne 4.6. v 10,00 děti shlédnou v kině Svratka hudební pohádku žáků Základní umělecké školy Tišnov, představení s názvem "Popelka". Srdečně zveme!!! Akci hradí Klub rodičů částkou 50Kč na dítě.

Vážení rodiče, dne 5.6. dopoledne mezi 8,00-12,00 k nám zamíří Televize Junior, která bude se skupinkou vybraných dětí natáčet a zpracovávat promovideo mateřské školy. Z každé třídy vybereme 4 odvážné a výřečné děti, které se budou seznamovat s technikou natáčecího štábu, vyzkouší si různé role a nakonec spolu s dospělými pomohou vytvořit krátké promovideo o školce. Celý projekt bude hrazen z projektu OP JAK a o výsledné video se se všemi rádi podělíme. 

Dne 28.5.2024 v dopoledních hodinách bude pro děti nachystána pohádková stezka s odměnou! Akci pořádají pro děti z mateřských škol žáci devátých ročníků ZŠ Smíškova. Sladká odměna je hrazena z fondu Klubu rodičů Na Paloučku.

Vážení rodiče, milé děti,

dne 13.6. dopoledne proběhne slavnostní pasování odcházejících předškoláků na školáky. Rodiče a další příbuzní dětí jsou srdečně zváni ! 

Zároveň v tento den odpoledne pro odcházející děti chystáme tradiční soutěžní podvečer zakončený složením zkoušky - maturity a přespáváním ve školce s paní učitelkami. 

Více informací čtěte ZDE

Prosíme rodiče o nahlášení docházky v daný den, pátek 7.6. 2024. Pro více informací, klikněte ZDE

Vážení rodiče, prosíme o úhradu členského příspěvku Klubu rodičů, nejpozději do 10.3. 2024. Více informací naleznete ZDE

Vážení rodiče, jedním z požadavků Obecného nařízení o ochraně osobních údajů [1] je, aby mateřská škola, jako správce osobních údajů, zpracovávala aktuální osobní údaje dítěte a jeho zákonných zástupců.

Vážení rodiče, na začátku školního roku jste MŠ Na Paloučku (dále MŠ) dávali souhlas se zpracováním osobních údajů osob, které vyzvedávají dítě z MŠ na základě Vámi udělené plné moci a se zpracováním osobních údajů osob, které může MŠ kontaktovat v případě náhlého onemocnění dítěte (osoby jste uvedli ve formuláři Evidenční list dítěte).


Dlouhodobý plán akcí naleznete pod Mateřská škola - Plán akcí.