Vážení rodiče, milé děti,

Dne 12.10. 2023 dopoledne přijedou do naší mateřské školy zkušené lektorky s interaktivním preventivním programem pro děti zaměřeným na předcházení vzniku různých dětských úrazů. Složitá témata dětem přiblíží maňásci Eda a Maruška, na kterých si děti vyzkouší, jak takové drobné i vážnější úrazy vypadají a jak je následně ošetřit. Srdečně zveme! Akce je hrazena z fondu Klubu rodičů Na paloučku celkovou částkou 3 840,- Kč. 

Vážení rodiče, milé děti, v uvedené dny pojedou všechny děti mateřské školy na komentovanou prohlídku kláštera Porta coeli. Rozdělení je následující - 1.,2., a 3. třída pojedou 26.9., 4. a 5. třída 27.9.. Autobus odjíždí od restaurace Skleník 8,45, předpokládaný návrat ve 12,00. Prohlídkou odstartujeme s dětmi velké celoroční pátrání po ztraceném pokladu barona Trencka. Děti v průběhu roku budou získávat poznatky o našem městě Tišnově a jeho okolí, o jeho pohnuté historii až po současnost. Těšíme se, jak si výlet všichni užijeme!

Vážení rodiče, upozorňujeme na možnost logopedické depistáže v mateřské školy na začátku školního roku. Pro naši mateřskou školu je zajistí paní logopedka Procházková, která nahlášené děti vyšetří a rodiče obdrží výslednou zprávu s doporučením pro vzdělávání. Se závěry logopedického vyšetření následně pracují také paní učitelky ve třídách při každodenní logopedické prevenci s dětmi. Vyšetření je vhodné pro všechny věkové kategorie dětí, u kterých se projevují logopedické potíže, pro starší děti 4 let a výše zejména.

termíny : 22.9. 2023 od 7,00 a  4.10. 2023 od 7,00. Cena depistáže činí 50Kč/ dítě a částka v hotovosti bude předem vybrána učitelkami na třídách. 

čtěte ZDE

pro mimořádný zápis dětí z Ukrajiny, čtěte ZDE

 

Vážení rodiče, jedním z požadavků Obecného nařízení o ochraně osobních údajů [1] je, aby mateřská škola, jako správce osobních údajů, zpracovávala aktuální osobní údaje dítěte a jeho zákonných zástupců.

Vážení rodiče, na začátku školního roku jste MŠ Na Paloučku (dále MŠ) dávali souhlas se zpracováním osobních údajů osob, které vyzvedávají dítě z MŠ na základě Vámi udělené plné moci a se zpracováním osobních údajů osob, které může MŠ kontaktovat v případě náhlého onemocnění dítěte (osoby jste uvedli ve formuláři Evidenční list dítěte).


Dlouhodobý plán akcí naleznete pod Mateřská škola - Plán akcí.