Dne 17.9.2021 půjdou všichni předškoláci z MŠ na besedu se spisovatelem dětských knih Jiřím Šanderou do MěKS,Tišnov. Akce se uskuteční v dopoledních hodinách a probíhá pod záštitou MAP Tišnov, je součástí festivalu Tišnovská knižní Květnice.

Dne 15.9.2021 v dopoledních hodinách navštíví naši mateřskou školu divadlo Barborka s kouzelným kolotočem pohádek zaměřených na dodržování pravidel slušného chování. 

PROSÍME RODIČE, ABY UHRADILI ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK NA 2. POLOLETÍ ŠK. ROKU 2020/2021 VE VÝŠI 600,- KČ.

Vážení rodiče, vzhledem k tomu, že k poslednímu navýšení cen stravného došlo k 1. 1. 2016, jsme nuceni nyní zvýšit platbu za stravné.

Vážení rodiče, jedním z požadavků Obecného nařízení o ochraně osobních údajů [1] je, aby mateřská škola, jako správce osobních údajů, zpracovávala aktuální osobní údaje dítěte a jeho zákonných zástupců.

Vážení rodiče, na začátku školního roku jste MŠ Na Paloučku (dále MŠ) dávali souhlas se zpracováním osobních údajů osob, které vyzvedávají dítě z MŠ na základě Vámi udělené plné moci a se zpracováním osobních údajů osob, které může MŠ kontaktovat v případě náhlého onemocnění dítěte (osoby jste uvedli ve formuláři Evidenční list dítěte).


Dlouhodobý plán akcí naleznete pod Mateřská škola - Plán akcí.