Vážení rodiče, milé děti, jako každý rok tak i  letos se všichni těšíme na veselý pohádkový karneval plný masek a dobré zábavy! Karneval proběhne pod vedením herců z brněnského divadla Koráb v MŠ dne 23.2., od 9,30. Přiveďte, prosím, děti v tento den v maskách. Děkujeme!

Srdečně zveme všechny rodiče budoucích školáků na přednášku paní psycholožky Mgr. Ivety Kučerové z PPP Brno, kterou pro vás zdarma nabízí mateřská škola 

29.2. 2024 v čase od 16,00. Pro více informací, čtěte ZDE

Vážení rodiče, milé děti, dne 7.3. si za námi do školky přijdou pohrát a potěšit se s dětmi místní senioři z Klubu seniorů Klucanina. Spolu s p.učitelkami pro ně děti nachystají jednoduché tvoření, písničky a vyrobené dárečky, kterými je chceme potěšit. Věříme, že si společné dopoledne všichni užijeme! 

Vážení rodiče, prosíme o úhradu členského příspěvku Klubu rodičů, nejpozději do 10.3. 2024. Více informací naleznete ZDE

Vážení rodiče, v rámci projektu Lokomoce budou mít děti ve druhém pololetí možnost chodit cvičit do tělocvičny základní školy. Třídy se budou střídat, cvičí se pravidelně v pátky. Věříme, že cvičení bude pro děti nejen zajímavé zpestření, ale hlavně přínos pro jejich správný pohybový vývoj. Pro více informací, čtěte ZDE

Vážení rodiče, jedním z požadavků Obecného nařízení o ochraně osobních údajů [1] je, aby mateřská škola, jako správce osobních údajů, zpracovávala aktuální osobní údaje dítěte a jeho zákonných zástupců.

Vážení rodiče, na začátku školního roku jste MŠ Na Paloučku (dále MŠ) dávali souhlas se zpracováním osobních údajů osob, které vyzvedávají dítě z MŠ na základě Vámi udělené plné moci a se zpracováním osobních údajů osob, které může MŠ kontaktovat v případě náhlého onemocnění dítěte (osoby jste uvedli ve formuláři Evidenční list dítěte).


Dlouhodobý plán akcí naleznete pod Mateřská škola - Plán akcí.