na schůzi členského shromáždění Klubu rodičů Na paloučku, Tišnov, z.s., která se uskuteční v úterý 8. září 2020 v 15,30 hod ve 4.třídě Mravenečci

Plánovaný program:   1) informace o činnosti a hospodaření spolku, 2) schválení členského příspěvku na šk. rok 2020/2021  3) volba nových členů výboru a revizní komise

Úplata za vzdělávání (§ 123 zákona 561/2004 a vyhláška č. 14 / 2005, § 6 odst. 1)

Ředitelka školy stanovila měsíční výši úplaty za předškolní vzdělávání v Mateřské škole Na Paloučku, Tišnov, příspěvková organizace na 600,- Kč měsíčně za dítě v celodenním provozu na období školního roku 2020/2021.
Pro děti v polodenním provozu (nejdéle 6,5 hodiny) byla stanovena na 400,- Kč/měsíc a dítě.

Od úplaty jsou osvobozeny děti, plnící povinné předškolní vzdělávání (předškolní děti a děti s odkladem školní docházky).

E.Brnková, ředitelka MŠ

Upozorňujeme rodiče, kteří odhlásili děti až do 30.6.2020, aby si ve školce vyzvedli věci svých dětí (pastelky, nůžky, papučky, oblečení, hrníčky, výkresy..)!!!

  • Dětem nahlášeným na provoz v srpnu je zase přinesete a před uzavřením opět odnesete J
  • Pokud půjdete pro věci do MŠ, a máte tu objednané fotky, nezapomeňte si je vyzvednout a zaplatit je.
  • Rodiče dětí odcházejících do ZŠ prosíme o vrácení čipů, jinak nemůže být vrácena záloha.

Prázdninový provoz bude z důvodu oprav ve 4. a 5. třídě.

DĚKUJEME!

Informace pro rodiče dětí, které nastoupí do telefonické domluvě do mateřské školy.

Více zde.

Čestné prohlášení zde.

Informujeme rodiče, že vratka za 4 neuskutečněné lekce plavání v částce 556,- Kč bude zaslána rodičům na účet ze kterého je posíláno stravné a školné. Stejně tak vyúčtování 2. pololetí angličtiny za období únor – květen, kdy byla výuka pouze od 1.2.2020 do 13.3.2020 (celkem 5 lekcí), bude vrácena rodičům na účet částka 437,50 Kč. Vyúčtování je připraveno k nahlédnutí a podpisu po telefonické domluvě u vedoucí školní jídelny (tel. 603 918 518).
Kroužky keramika a Zvoneček budou vyúčtovány přímo Inspirem Tišnov, protože platba neprocházela účetnictvím MŠ. Bližší informace by měly být rodičům zaslány emailem začátkem června.

Edita Brnková, ředitelka školy

 

Z důvodu uzavření provozu MŠ v termínu od 2.5.2020 do 22.5.2020 bude úměrně zkrácena výše úplaty za předškolní vzdělávání dle § 6 odst. 5 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, takto:

Výše úplaty za předškolní vzdělávání bude činit 140,- Kč za měsíc. V polodenním provozu 93,- Kč.

Úplata byla stanovena jako poměrná část za období od 25. 5. 2020 do 29.5. 2020, kdy bude provoz zajištěn. Pokud bude platba provedena v plné výši, tak bude rozdílová částka rodičům vrácena na účet, a to nejpozději ke konci školního roku – tedy k 31. 8. 2020.

Děkujeme za pochopení. Edita Brnková, ředitelka MŠ

Vážení rodiče,
zahájení provozu MŠ Na Paloučku, Tišnov, bude od 25.5.2020. Provozní doba MŠ bude do 30.6.2020 od 7.00 do 16.00 hodin.

Další informace o podmínkách pobytu vašeho dítěte v MŠ budou zpracovány dle Metodiky vydané Ministerstvem školství v návaznosti na doporučení Ministerstva zdravotnictví v nejbližší době.

Děkujeme všem rodičům a dětem za pomoc při sběru hliníku i papíru, a sdělujeme, že vzhledem k současné situaci, a náročnosti při nakládání s tímto odpadem, ukončujeme definitivně sběr tohoto materiálu. Sběr nebude probíhat ani v dalším školním roce.

Děkujeme za pochopení.

Z důvodu uzavření provozu MŠ po celý měsíc duben (v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu do 30.4.2020), bude úplata za předškolní vzdělávání dle § 6 odst. 5 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, za měsíc duben prominuta celá.

Platbu stravného za duben proto také není třeba na účet MŠ posílat.

Pokud budou platby za duben provedeny, bude rozdílová částka rodičům vrácena na účet, a to nejpozději ke konci školního roku – tedy k 31. 8. 2020.

Děkujeme za pochopení

Edita Brnková, ředitelka MŠ

Z důvodu uzavření provozu MŠ v termínu od 16. 3. 2020 bude úměrně zkrácena výše úplaty za předškolní vzdělávání dle § 6 odst. 5 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, takto:

Výše úplaty za předškolní vzdělávání bude činit 240,- Kč za měsíc. V polodenním provozu 160,- Kč. Úplata byla stanovena jako poměrná část za období od 2. 3. 2020 do 13. 3. 2020, kdy byl provoz zajištěn. V případě, že mimořádná opatření budou trvat i v měsíci dubnu, bude úplata opět přepočítána a dána na vědomí rodičům.

Prosíme rodiče, aby neměnili své trvalé příkazy! Po ukončení mimořádných opatření a na základě aktuálního uzavření provozu v měsíci březnu a dubnu (popř. i dále), bude rozdílová částka rodičům vrácena na účet, a to nejpozději ke konci školního roku – tedy k 31. 8. 2020.

Děkujeme za pochopení

Edita Brnková, ředitelka MŠ

Vážení rodiče, jedním z požadavků Obecného nařízení o ochraně osobních údajů [1] je, aby mateřská škola, jako správce osobních údajů, zpracovávala aktuální osobní údaje dítěte a jeho zákonných zástupců.

Vážení rodiče, na začátku školního roku jste MŠ Na Paloučku (dále MŠ) dávali souhlas se zpracováním osobních údajů osob, které vyzvedávají dítě z MŠ na základě Vámi udělené plné moci a se zpracováním osobních údajů osob, které může MŠ kontaktovat v případě náhlého onemocnění dítěte (osoby jste uvedli ve formuláři Evidenční list dítěte).


Dlouhodobý plán akcí naleznete pod Mateřská škola - Plán akcí.