Od října 2018 zahajujeme v mateřské škole aktivity pro děti:

  • Křesťanství – 1.10.2018 ve 14.45 – ve víceúčelové místnosti mezi a 5.třídou – každé sudé pondělí
  • Tvořivá keramika (Inspiro Tišnov) - 1.10.2018 od 30 (rozdělení dětí do 2 skupin) -  v místnosti Keramiky u  4.třídy
  • Angličtina pohybem (Rytmik Brno) – 4.10.2018 od 14.25 a od 15.15 (2 skupiny) - ve víceúčelové místnosti mezi a 5.třídou
  • Zvoneček (Inspiro Tišnov) – 3.10. v 15.00 ve třídě v patře, někdy ve 4.třídě
  • Solná jeskyně - děti budou rozděleny do 4 skupin a začnou chodit podle rozpisu v šatnách. První návštěva  skupiny bude 1.10.2018 od  10.00 hod.
  • ESS pro předškoláky – rozdělení dětí do 2 skupin, zahájí 1.skupina 11.2018, 2.skupina 13.11.2018. Další informace pro rodiče budou včas vyvěšeny v šatnách tříd. První 3 lekce budou v MŠ, zbývajících 5 lekcí bude v ZŠ Smíškova.
  • Plavání – asi od 29.1.2019 do 9.4.2018 od 10.30 – 11.15 hod. Další informace a časy odjezdu budou včas vyvěšeny předány rodičům.
  • Logopedická depistáž bude provedena ve dnech 15.10. – 19.10.2018 v MŠ. Rodiče dětí se špatnou výslovností budou osloveni předem paní učitelkou a písemně vyjádří svůj souhlas s depistáží.

Rodiče dětí docházejících na křesťanství, keramiku, angličtinu a Zvoneček, si před 1. lekcí vyplní ve třídě zmocnění k převzetí dítěte lektorem. Bez zmocnění není možné uvolnit dítě ze třídy do kroužku.