Vážení rodiče, v letošním školním roce se naše mateřská škola opět zapojí do sběru hliníku, papíru, drobného elektroodpadu a plastových víček.

Sběrem hliníku a plastových víček podporujeme postiženého chlapečka, sběrem papíru se zapojujeme do „Soutěže s panem Popelou“ a elektroodpad sbíráme v rámci projektu „Zelená škola“.
Papír, prosím, noste v převázaných balíčcích, nejlépe jednodruhový papír, např. časopisy, na sběr hliníku je krabice, ve které je popis co se sbírá a vše je nutné očistit a např. plechovky, také zmenšit. Na drobný elektorodpad je kontejner u ředitelny. Paní učitelky jej tam uloží.


Proto se na Vás a Vaše děti obracíme s prosbou:
„Sbírejte a noste“ 

děkujime