Dne 30.9.2019 se všechny předškolní děti zúčastní preventivního programu pořádaného Městskou knihovnou Tišnov s názvem: „Čisté ručičky“

Jedná se o interaktivní loutkoherecký program, děti budou rozděleny do dvou skupin, začátky představení: 1.skupina -  9.15, 2.skupina – 10.15  Program je ve spolupráci s knihovnou nabízen zdarma.