Vážení rodiče,
potvrzení o výši zaplaceného školného v roce 2018 za vaše dítě v mateřské škole pro účely odpočtu daně z příjmu, budou k vyzvednutí od 23.1.2019 u paní učitelek ve třídách.