Vážení rodiče, v rámci podpory polytechnického vzdělávání jsme pro jednotlivé třídy zajistili edukativní program Malé technické univerzity s vybranými tématy. Projektové dopoledne proběhne v následujícím sledu:

1.třída Berušky - 3.4. téma "stavitel města"

2.třída Motýlci -  4.4. téma " stavitel města"

3. třída Včelky - 12.4. téma " stavitel mostů"

4.třída Mravenečci - 19.4. téma " stavitel věží"

5.třída Světlušky -  25.4. téma "malý architekt"

Děti si vyzkouší hravou formou praktické reálné postupy konstruování a plánování staveb. Cena projektového dopoledne je pro třídu 3600,- Kč a bude školkou  hrazena z operačního programu Jan Amos Komenský ( OP JAK)