Dne 19.10. 2022 od 15,45 bude v 5.třídě Světlušek probíhat informační schůzka pro rodiče (zejména) předškoláků k edukačně stimulačním skupinkám a problematice školní zralosti a přípravě dětí na vstup do prvních tříd. Setkání povedou paní učitelky I.stupně obou základních škol Tišnova a paní logopedka MŠ Mgr. B. Procházková, která se bude věnovat problamatice řečových vad dětí a jejich souvislosti se vstupem do ZŠ. Všichni rodiče, kteří mají zájem, včetně rodičů mladších dětí, jsou srdečně zváni!