MŠMT informuje, že dne 8.7.2021 bylo vydáno ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví, které upravuje pravidla pro návrat ze zahraničí.

Pravidla popsaná v dokumentu jsou závazná pro rodiče, zákonné zástupce i děti.

Pro mateřské školy se uplatňují zvláštní pravidla:

  • děti do 6 let, které se vrátí ze země s velmi vysokým rizikem nákazy, resp. s extrémním rizikem nákazy, nejsou povinny prokázat se negativním testem, ale jsou automaticky povinny zůstat v samoizolaci po dobu 7 dnů, resp. 10 dnů, od vstupu do ČR. I kdyby se podrobily testu a výsledek by byl negativní, není možné takto prolomit povinnost samoizolace.
  • na děti starší 6 let se vztahují pravidla stejná jako pro všechny osoby vracející se ze zahraničí                                                                                 (viz dokument).

 

Rodiče po návratu ze zahraničí doloží s příchodem dítěte zpět do kolektivu mateřské škole prohlášení o dodržení povinností vyplývajících z nařízení MŠMT. Pro stažení prohlášení, klikněte zde.