Z důvodu uzavření provozu MŠ od 1.března 2021 v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu a usnesením Vlády ČR ze dne 26. 2. 2021 o uzavření mateřských škol v měsíci březnu, nebude úplata za předškolní vzdělávání dle § 6 odst. 5 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, po rodičích požadována.

Za měsíc duben 2021 bude poměrná část úplaty vypočítána podle otevření provozu MŠ a požadována pouze po dětech rodičů integrovaných záchranných složek, které se nahlásí a nastoupí do MŠ,  a neplní povinné předškolní vzdělávání. 

Platbu za školné a stravné u dětí, které neplní povinné předškolní vzdělávání za březen a duben proto není třeba na účet MŠ posílat. Platí pouze rodiče dětí IZS a to částku 600 Kč úplatu za měsíc duben,  částku za stravné platí všechny děti, které od 12.4. 2021 nastoupí do MŠ.

Pokud budou platby za březen a duben provedeny, bude rozdílová částka rodičům vrácena na účet, a to nejpozději ke konci školního roku – tedy k 31. 8. 2021.

Děkujeme za pochopení.

                                                                                                                   Edita Brnková, ředitelka MŠ

V Tišnově dne 8.4.2021