Vážení rodiče, vzhledem k tomu, že k poslednímu navýšení cen stravného došlo k 1. 1. 2016, jsme nuceni nyní zvýšit platbu za stravné.

Snažíme se také vyjít vstříc požadavkům, jež se týkají standardů zdravé výživy dětí i v souvislosti s nutričním doporučením vydaným Ministerstvem zdravotnictví ČR. S tímto a spolu se soustavným zdražováním cen kvalitních potravin zvyšujeme od 1. 1. 2021 cenu stravného.

Děti kategorie 3-6 let

Přesnídávka              9,00 Kč                  

Oběd                         23,00 Kč                   (původně 20,00 Kč)

Svačina                       8,00 Kč                   ________________

Celkem                     40,00 Kč/den         (původně 37,00 Kč)

Záloha na měsíc od ledna 2021 ……… 880,00 Kč (původně 814,00 Kč)

Děti kategorie 7 let

Přesnídávka            10,00 Kč                  

Oběd                         26,00 Kč                   (původně 23,00 Kč)

Svačina                       9,00 Kč                    _________________

Celkem                     45,00 Kč/den         (původně 42,00 Kč)

 

Záloha na měsíc od ledna 2021 ………. 990,00 Kč (původně 924,00 Kč)

Prosím o změnu trvalých příkazů od ledna 2021. A prosíme o dodržení splatnosti a to do 15. dne v měsíci.

Nezapomeňte k částce za stravu přičíst 600,00 Kč za školné (mimo dětí předškolního věku a odkladu školní docházky).

Děti, které dovrší ve školním roce 2020/2021 věku  3-5 let

Strava 880,00 + školné 600,00 Kč – zaplatí celkem na účet MŠ 1.480,00 Kč/měsíc

Děti, které dovrší ve školním roce 2020/2021 věku 6 let (předškoláci)

Strava 880,00 Kč – zaplatí celkem na účet MŠ 880,00 Kč/měsíc

Děti, které dovrší ve školním roce 2020/2021 věku 7 let (odložená školní doch.)

Strava 990,00 Kč - zaplatí celkem na účet MŠ 990,00 Kč/měsíc

 

Děkujeme za pochopení.

Petra Celnarová – vedoucí školní jídelny